Gwint

Wybierz platformę

Cyberpunk 2077

Wybierz platformę

Wiedźmin 3: Dziki Gon

Wybierz platformę

Thronebreaker: The Witcher Tales

Wybierz platformę

Wiedźmin

Wybierz platformę

The Witcher 2: Assassins of Kings

Wybierz platformę

Osiągnięcie nie zostało odblokowane kiedy warunki zostały spełnione

Utworzony 2 lata temu  Zaktualizowany 1 rok temu

Upewnij się, że wszystkie warunki do otrzymania danego osiągnięcia zostały spełnione. Możesz to sprawdzić w źródłach dostępnych na stronach internetowych. Jeśli warunki zostały spełnione, a osiągnięcie się nie odblokowało, spróbuj wyczyścić pamięć podręczną konsoli:

  1. Naciśnij przycisk przewodnika na kontrolerze, przejdź na stronę Ustawienia, a następnie wybierz pozycję Ustawienia systemu.
  2. Wybierz pozycję Pamięć masowa.
  3. Wyróżnij (ale nie wybieraj) urządzenie pamięci masowej, a następnie naciśnij przycisk na kontrolerze, aby wyświetlić menu Opcje urządzenia
    (Nie ma znaczenia, które urządzenie pamięci masowej wybierzesz. Pamięć podręczna zostanie wyczyszczona na wszystkich urządzeniach pamięci masowej.)
  4. Na ekranie Opcje urządzenia wybierz pozycję Wyczyść pamięć podręczną systemu.
  5. W odpowiedzi na monit o potwierdzenie zamiaru wykonania operacji dotyczącej urządzenia pamięci masowej wybierz opcję Tak.

To spowoduje twardy reset systemu. Następnie, jeśli osiągnięcie nie zostanie przyznanie automatycznie po uruchomieniu gry, spróbuj wykonać zadanie ponownie (konieczne może być załadowanie stanu gry zanim warunki zostały spełnione).


Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z nami