GWENT: The Witcher Card Game

選擇平台

Cyberpunk 2077

選擇平台

The Witcher 3: Wild Hunt

選擇平台

GWENT: Rogue Mage

選擇平台

Thronebreaker: The Witcher Tales

選擇平台

The Witcher

選擇平台

The Witcher 2: Assassins of Kings

選擇平台

可用存檔欄位

新增 2年前  更新 2年前

每位玩家都有 20 個自行存檔的欄位(另有 10 個自動保存欄位及 3 個快速存檔欄位)。